Mickey (© Jason Freeny)

Barbie (© Jason Freeny)

Monster (© Jason Freeny)

Anatomy (© Jason Freeny)

Anatomy (© Jason Freeny)

Hello Kitty (© Jason Freeny)

Trio LEGO (© Jason Freeny)

The making of LEGO anatomy (© Jason Freeny)

The making of LEGO anatomy (© Jason Freeny)

The making of LEGO head anatomy (© Jason Freeny)

The making of giant LEGO anatomy (© Jason Freeny)

Exhibition (© Jason Freeny)